Søndag                fra   10.00   til  12.30
Fredag                fra   16.00   til  18.30