Søndag                fra   10.00   til  12.00
Fredag                 fra  16.00   til  18.30